განცხადება

ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგიანი ბიუროს სხდომა ნაცვლად 24 ნოემბრისა ჩატარდება მიმდინარე წლის 28 ნოემბერს 15:00 საათზე,

საკრებულოს თავმჯდომრის სამუშაო ოთახში.

აქვე გაცნობებთ, რომ ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება

2014 წლის 25 ნოემბერს 11:00 საათზე.

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

დღის წესრიგი

მის:მ. კოსტავს #1 ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართული.

Share

11 21, 2014 · nana · უკომენტარო
კატეგორია : განცხადებები

ცნობა

2014 წლის 24 ნოემბერს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შედგება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯქრო განხილვა.

აქვე გაცნობებთ, რომ დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ” ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ” პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები, შენიშვნები, წინადადებები შეუძლიათ წარმოადგინონ საკრებულოს აპარატში

მის. ქ.ოზურგეთი, კოსტავას ქ.#1 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული

საკონტაქტო პირი ნანა თავდუმაძე

ტელ.: 599 98 39 00

ცნობა

ბიუჯეტის პროექტი

2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები

განმარტებითი ბარათი 2015 წლის ბიჯეტის პროექტთან დაკავშირებით

Share

11 21, 2014 · nana · უკომენტარო
კატეგორია : განცხადებები, სიახლე