სიახლეები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge

სიახლეები

14/05/2018

ანონსი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია 

გაცნობებთ, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარმოდგენილია გეოგრაფიული ობიექტის სახელდების  შესახებ ინიციატივა, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი-საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ.  ინიციატივა ეხება  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლიხაურში    წარმოდგენილი სიტუაციური ნახაზის მიხედვით მითითებული ქუჩის სახელდებას. (იხ. დანართი )

კანონმდებლობის შესაბამისად, 15 მაისს 15:00 საათზე, საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიაში შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მოსახლეობასთან კონსულტაციას გამართავს. მის: ოზურგეთი, სოფ.ლიხაური.