სიახლეები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge

სიახლეები

06/06/2018

საკრებულოს მორიგი სხდომა.

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.12.14.007) სოფელ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 400 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარულება დამტკიცდა. მერს თანხმობა მიეცა სოფელ ოზურგეთშო არსებული მიწის, მონასტრის მშენებლობის მიზნით საპატრიარქოსთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე. საკითხზე აგრარულ საკითხთა კომისიამ დადებითი დასკვნა შეიმუშავა.

 საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, " მოსაკრებლის ოდენობა კანონით არის დარეგულირებული, საკრებულო აღნისნულთან დაკავშირებით წესს, საჯაროა დმინისტრაციუი წარმოების შემდეგ დაამტკიცებს.

 მერის მოადგილემ ოსიკო თოთიბაძემ ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ადმინისტრაციული ერთეულში (შეკვეთილი) ბეტონის შიდა გზების რეაბილიტაციის პროექტის მოწონების თაობაზე“ საკრებულოს პროექტი წარუდგინა. განკარგულება ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა.