ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge