ბავშვთა და მოხუცებულთა სპეციალური ინფრასტრუქტურის მოწყობის სერვისი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
ბავშვთა და მოხუცებულთა სპეციალური ინფრასტრუქტურის მოწყობის სერვისი