დასაქმებულ პირთა ოდენობა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
დასაქმებულ პირთა ოდენობა

საკრებულოს თანამშრომლები

 სრული შემადგენლობასაკრებულოს თანამდებობის პირებისაკრებულოს აპარატი
საერთო რაოდენობა 43 13 20
მამრობითი სქესი 38 12 7
მდედრობითი სქესი 5 1 13

გამგეობის თანამშრომლები

 სრული შემადგენლობა
საერთო რაოდენობა 145
მამრობითი სქესი 89
მდედრობითი სქესი 56