დასაქმებულ პირთა ოდენობა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
დასაქმებულ პირთა ოდენობა

საკრებულოს თანამშრომლები

 სრული შემადგენლობასაკრებულოს თანამდებობის პირებისაკრებულოს აპარატი
საერთო რაოდენობა 38 14 24
მამრობითი სქესი 23 13 10
მდედრობითი სქესი 15 1 14