გამგეობის სტრუქტურა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
გამგეობის სტრუქტურა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა და ტელეფონის ნომრები

 

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

სახელი გვარი

 

ტელეფონის

ნომერი

 

 

 

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირები

 

ხელმძღვანელობა

 

გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი

1

არჩილ ყაზაიშვილი

599 18 41 41

გამგებლის  მოადგილე

1

ბადრი გობრონიძე

551 15 22 44

გამგებლის  მოადგილე

1

გიორგი ღურჯუმელიძე

599 53 99 22

 

 

 

 

პროფესიული საჯარო მოხელეები

100

 

 

ადმინისტრაციული სამსახური

11

 

 

სამსახურის უფროსი - პირველი რანგი

1

ხათუნა სურგულაძე

551 26 26 73

საქმისწარმოების განყოფილება

3

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

ნანა ხომერიკი

595 90 89 75

უფროსი სპეციალისტი დოკუმენტაციის მიღებისა და დამუშავების საკითხებში - მესამე რანგი (მეორე კატეგორია)

1

თამარ ბაქანიძე

595 00 21 00

უმცროსი სპეციალისტი საარქივო მომსახურების საკითხებში - მეოთხე რანგი (პირველი კატეგორია)

1

 

 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

2

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

მარინა ქერქაძე

599 07 18 48

უფროსი სპეციალისტი საკადრო პოლიტიკის საკითხებში მესამე რანგი (მეორე კატეგორია)

1

ქეთო დემანია

599 23 19 69

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილება

3

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

ეკატერინე მგელაძე

599 06 82 00

უფროსი სპეციალისტი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო საკითხებში- მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

დაჩი ხინთიბიძე

599 01 24 08

უფროსი სპეციალისტი პროგრამულ და ტექნიკურ საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

გია გვარჯალაძე

593 40 91 76

პროტოკოლისა და საგარეო ურთიერთობების განყოფილება

2

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

ნინო მახარაძე

595 17 78 78

უფროსი სპეციალისტი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში მესამე რანგი (მეორე კატეგორია)

1

ნანა კილაძე

551 21 02 12

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

13

 

 

სამსახურის უფროსი - პირველი რანგი

1

გია მამაკაიშვილი

577 57 73 79

საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება

2

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

პავლე ჭყონია

599 37 57 34

უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის ფორმირებისა და ანალიზის საკითხებში მესამე რანგი (მეორე კატეგორია)

1

თამარ ბაბილიძე

595 30 51 30

საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და სახაზინო-საბანკო მომსახურების  განყოფილება

4

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

ნინო დარჩია

599 98 47 14

უფროსი სპეციალისტი საბიუჯეტო ვალდებულებებისა და საგადახდო მოთხოვნის დოკუმენტაციის მომზადების საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

მარინა დარჩია

595 90 04 57

უფროსი სპეციალისტი ფინანსური და არაფინანსური აქტივების ინვენტარიზაციის საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

ეკატერინე გეგიაძე

595 00 21 26

უფროსი სპეციალისტი საგადასახადო შემოსულობების აღრიცხვისა და შრომის ანაზღაურების საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

მაკა ბეგიაშვილი

599 58 10 11

მუნიციპალური შესყიდვების განყოფილება

3

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

ამირან გირკელიძე

599 58 08 44

უფროსი სპეციალისტი მუნიციპალურ შესყიდვებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოების საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

დავით ღლონტი

 

579 10 03 91

უფროსი სპეციალისტი ხელშეკრულების შემუშავებისა და პირობების შესრულების მიმდინარეობაზე კონტროლის საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

თამარ ლომთათიძე

 

599 67 07 80

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

3

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

თენგიზ ჩიჩუა

577 52 78 37

უფროსი სპეციალისტი ტრანსპორტით, საწვავ-საცხები მასალებით და კომუნალური მომსახურების საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

გრიგოლ შახოვი

599 21 80 20

უფროსი სპეციალისტი შენობა-ნაგებობების მოვლის, დაცვისა და სასაწყობე მეურნეობის მართვის საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

თედო მენაბდე

598 24 33 24

იურიდიული სამსახური

6

 

 

სამსახურის უფროსი - პირველი რანგი

1

ლაშა თავაძე

595 43 64 43

სამართლებრივი ექსპერტიზისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილება

2

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

მიხეილ შილაკაძე

599 33 32 23

უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში მესამე რანგი (მეორე კატეგორია)

1

კლიმენტი ცერცვაძე

595 00 21 24

ზედამხედველობის განყოფილება

3

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

გერმანე ჭანუყვაძე

599 27 94 91

უფროსი სპეციალისტი სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

კახაბერ იმნაძე

599 98 66 98

უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა  საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

მიხეილ ბოლქვაძე

599 51 82 18

შიდა აუდიტის სამსახური

3

 

 

სამსახურის უფროსი - პირველი რანგი

1

გიორგი ჩაგანავა

599 22 89 85

უფროსი სპეციალისტი ორგანიზაციების აუდიტორული შემოწმების  საკითხებში_მესამე რანგი(მეორე კატეგორია)

1

ნათელა ტუღუში

591 21 81 12

უფროსი სპეციალისტი ფინანსური რისკების დადგენის საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

ხათუნა თაყაიშვილი

591 14 16 00

ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახური

12

 

 

სამსახურის უფროსი - პირველი რანგი

1

გოჩა აბაშმაძე

595 91 91 02

ინფრასრუქტურის განყოფილება

7

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

ირაკლი გაგუა

555 37 07 27

უფროსი სპეციალისტი ტრანსპორტის საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

პაატა ვაშალომიძე

595 49 46 48

უფროსი სპეციალისტი გზების და ხიდების საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

გიორგი ნიკოლაიშვილი

599 17 05 65

უმცროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურული პროექტების აღრიცხვისა და ანალიზის საკითხებში-მეოთხე რანგი(პირველი კატეგორია)

1

თამარ ცხომელიძე

595 30 50 35

უმცროსი სპეციალისტი მშენებლობის საკითხებში-მეოთხე რანგი(პირველი კატეგორია)

1

აივაზ ბერიძე

595 91 01 73

უმცროსი სპეციალისტი მშენებლობის საკითხებში-მეოთხე რანგი(პირველი კატეგორია)

1

დავით ხავთასი

577 64 36 42

უმცროსი სპეციალისტი გზების და ხიდების საკითხებში-მეოთხე რანგი(პირველი კატეგორია)

1

ნინო სურგულაძე

599 52 20 01

არქიტექტურის  განყოფილება

2

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

თამაზ ლომჯარია

599 19 52 71

უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურის საკითხებში მესამე რანგი (მეორე კატეგორია)

1

მარიამ მახარაძე

598 56 52 52

ქონების მართვის განყოფილება

2

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

მალხაზ გორგოშიძე

599 70 47 70

უფროსი  სპეციალისტი ქონების მართვის  საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

პელაგია კალანდაძე

595 90 63 05

კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

7

 

 

სამსახურის უფროსი - პირველი რანგი

1

ნატალია ხომერიკი

595 00 21 18

კულტურის განყოფილება

2

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

ვახტანგ ვაშაყმაძე

557 35 00 33

უფროსი სპეციალისტი კულტურის საკითხებში მესამე რანგი (მეორე კატეგორია)

1

ნუნუ მამუკელაშვილი

599 54 36 68

სპორტის  განყოფილება

2

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

თამარ აროშიძე

551 50 91 99

უფროსი სპეციალისტი სპორტის  საკითხებში-მესამე რანგი(მეორე კატეგორია)

1

ლაშა ფირცხალაშვილი

599 33 91 42

ტურიზმის განვითარების განყოფილება

2

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

ეკატერინე სირაძე

595 00 21 08

უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის განვითარების საკითხებში-მესამე რანგი(მეორე კატეგირია)

1

ირაკლი წულაძე

599 27 01 56

განათლების,  ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახური

10

 

 

სამსახურის უფროსი - პირველი რანგი

1

მაიზერ ცელაძე

599 54 90 96

განათლების განყოფილება

2

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

ქეთევან კვაჭანტირაძე

595 90 63 08

უფროსი სპეციალისტი სასწავლო-სააღმზრდელო  მუშაობის საკითხებში-მესამე რანგი(მეორე კატეგორია)

1

ნინო გაბუნია

595 25 01 05

ახალგაზრდობის საქმეთა  განყოფილება

2

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

ხათუნა ჯაბუა

591 41 85 00

უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდობის საქმეთა საკითხებში-მესამე რანგი(მეორე კატეგორია)

1

რუსუდან გიორგაძე

595 96 96 21

სოციალური დაცვის განყოფილება

5

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

ნათია ვაშალომიძე

595 30 50 98

უფროსი სპეციალისტი სოციალური დაცვის საკითხებში-მესამე რანგი(მეორე კატეგორია)

1

ქეთევან სანიკიძე

599 58 06 15

უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვის საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

სულიკო ნიკოლაიშვილი

599 33 32 49

უფროსი სპეციალისტი-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია

1

 

 

უმცროსი სპეციალისტი ლტოლვილთა, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხებში-მეოთხე რანგი(პირველი კატეგორია)

1

ხატია კვაჭანტირაძე

577 67 22 68

ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური

5

 

 

სამსახურის უფროსი - პირველი რანგი

1

გიორგი ხარაბაძე

599  51 16 11

ეკონომიკის განვითარების განყოფილება

2

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

ნენსი კიკვაძე

595 33 31 02

უფროსი სპეციალისტი ეკონომიკის განვითარების საკითხებში-მესამე რანგი(მეორე კატეგორია)

1

ნანა მელაშვილი

599 51 91 60

სოფლის მეურნეობის განვითარების  განყოფილება

2

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

თედორე ბურჭულაძე

551 94 05 07

უფროსი სპეციალისტი სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებში-მესამე რანგი(მეორე კატეგორია)

1

აკაკი ღლონტი

599 21 16 78

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური

5

 

 

სამსახურის უფროსი - პირველი რანგი

1

ილია ლეჟავა

595 30 50 77

მოქალაქეთა გაწვევის განყოფილება

2

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

გიორგი თავართქილაძე

599 17 05 50

უფროსი სპეციალისტი გაწვევის საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

ციალა სირაძე

595 90 63 02

მობილიზაციის  განყოფილება

2

 

 

განყოფილების უფროსი - მეორე რანგი

1

გიორგი სალუქვაძე

599 72 78 75

უფროსი სპეციალისტი წვევამდელთა აღრიცხვის საკითხებში-მესამე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

გელა ტუღუში

555 07 52 52

 

 

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე

 

 

 

დაბა ლაითურის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

დიანა ბიბილეიშვილი

599 29 41 00

დაბა ნარუჯის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე  კატეგორია)

1

გენადი შაინიძე

598 35 21 51

დაბა ნასაკირალის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

 

 

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

ნინო ირემაძე

599 03 23 02

დაბა ურეკის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესაამე კატეგორია)

1

ელზა ღუდუშაური

599 13 29 13

ასკანის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

პავლე მესხიშვილი

599 30 60 91

ბაილეთის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

გიორგი ქათამიძე

599 30 45 00

ბახვის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

მაყვალა ქიქოძე

599 51 77 82

ბოხვაურის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

გიორგი არობელიძე

599 50 41 18

გურიანთის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

ნინო მახარაძე

555 39 23 90

დვაბზუს ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

იური გოგოტიშვილი

599 02 00 42

ვაკიჯვარის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

დავით ჩავლეშვილი

593 55 59 82

თხინვალის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

ომარი დოლიძე

597 19 77 66

კონჭკათის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

ალექსანდრე სირაძე

577 30 98 18

ლიხაურის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

ირმა სალუქვაძე

599 01 00 64

მაკვანეთის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

შორენა ონიანი

551 18 33 58

მელექედურის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

მამუკა თავართქილაძე

599 27 20 19

მერიის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

ნანული ხურციძე

577 67 46 27

მთისპირის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

რომან ვანაძე

593 53 87 29

ნაგომრის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

გრიგოლ გოგიბერიძე

551 16 21 32

ნატანების ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

ნატო ნიკოლაშვილი

551 70 86 44

სოფელ ოზურგეთის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

მარინა ტუღუში

599 23 07 95

სილაურის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

არჩილ ხარაბაძე

599 00 45 90

შემოქმედის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

გოჩა ბურჭულაძე

591 90 15 79

ცხემლისხიდის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატრეგორია)

1

მარინა თუთბერიძე

599 11 02 62

ძიმითის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

გელა სალუქვაძე

599 94 54 92

ჭანიეთის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

ირაკლი რამიშვილი

599 02 40 22

ჯუმათის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

ვეფხვია დარჩია

551 76 10 64

შრომის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე (სპეციალისტი)-მეოთხე რანგი(მესამე კატეგორია)

1

კახაბერ ქადიეშვილი

591 17 58 18

 

100

 

 

 

 

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

41

 

 

 

 

 

 

გამგებლის თანაშემწე

1

ვასილ ქარჩავა

599 67 67 82

მდივანი - რეფერენტი

1

ელენე სურგულაძე

599 51 88 41

 

 

 

 

გამგებლის წარმომადგენლები

 

 

 

 

დაბა ლაითურის ადმინისტრაციული ერთეული

            1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

             1

რეზო მესხიძე

555 45 38 89

დაბა ნარუჯის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

ზვიად მიქელაძე

591 22 88 56

დაბა ნასაკირალის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

დავით ტუნაძე

555 59 70 48

დაბა ურეკის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

დავით რობაქიძე

599 92 24 81

ასკანის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

ალექსანდრე ვასაძე

599 80 00 54

ბაილეთის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

სპარტაკ მამულაიშვილი

595 30 50 71

ბახვის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

გოჩა შარაშენიძე

599 40 76 86

ბოხვაურის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

მერაბ დოლიძე

599 00 92 41

გურიანთის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

კონსტანტინე ჩიკაშუა

591 66 11 65

დვაბზუს ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

ვაკიჯვარის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

როლანდი ხუნდაძე

599 23 32 13

თხინვალის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

კახაბერ ვასაძე

599 00 69 59

კონჭკათის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

ირაკლი ლოდია

599 21 60 50

ლიხაურის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

ივანე ვაშაყმაძე

599 79 73 23

მაკვანეთის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

ლევან ნიკოლაიშვილი

595 98 95 28

მელექედურის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

გაგა ცხომელიძე

599 60 61 00

მერიის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

გენადი მესხიძე

551 60 24 54

მთისპირის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

ამირან მახარაძე

558 72 13 13

ნაგომრის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

მიხეილ ცქვიტიშვილი

551 58 43 13

ნატანების ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

ჯონი ღლონტი

591 26 07 08

სოფელ ოზურგეთის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

ბადრი თავდუმაძე

599 22 70 30

სილაურის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

გოჩა ჯანხოთელი

599 75 87 02

შემოქმედის ადმინისტრაციულ ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

ბესიკი ლომინაძე

595 43 00 45

ცხემლისხიდის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

დავით ჭანუყვაძე

599 15 82 08

ძიმითის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

დავით ხინიკაძე

599 53 11 05

ჭანიეთის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

მერაბი ბერიძე

591 14 11 14

ჯუმათის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

გოჩა სირაძე

551 46 18 18

შრომის ადმინისტრაციული ერთეული

1

 

 

გამგებლის წარმომადგენელი

1

მარო დარჩია

599 24 95 42

 

 

 

 

სპეციალისტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირებთან ურთიერთობისა და მონიტორინგის საკითხებში

1

ხათუნა ლაღიძე

598 11 01 10

სპეციალისტი კურორტ „გომის მთის“ განვითარების საკითხებში სპეციალისტი

1

ზურაბ ჩხარტიშვილი

595 19 50 20

სპეციალისტი კურორტ „გომის მთის“ განვითარების საკითხებში სპეციალისტი

1

დავით სადრაძე

591 24 97 24

ადმინისტრაციული სამსახურის სპეციალისტი მოქალაქეთა მიღების საკითხებში

1

დარეჯან გოგოტიშვილი

595 11 15 03

განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის სპეციალისტი ჯანდაცვის საკითხებში

1

ჟანა ჩხიკვიშვილი

599 49 95 55

იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი ექსპერტიზისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილებაში სასამართლოსთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტი

1

ეკატერინე აბაშმაძე

598 97 55 57

ოპერატორ-მემონტაჟე

1

რეზო კვაჭაძე

577 67 19 99

მძღოლი

1

ვლადიმერ საბაშვილი

599 30 83 90

დამლაგებელი

1

ნატაშა ლომიძე

599 02 25 99

დამლაგებელი

1

ვერიკო ვაშაკიძე

593 72 33 53

დამლაგებელი

1

ნადია ტრაპაიძე

555 93 12 07

დამლაგებელი

1

მზევინარ ჯინჭარაძე

595 55 65 51

დამლაგებელი

1

კაკალა მჟავანაძე

551 18 54 57

 

 

განახლებულია: 13.10.2017