გამგეობის თანამშრომლები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
გამგეობის თანამშრომლები
თანამდებობრივი სარგოები და დანამატები
2017 წელი I კვარტალი
2016 წელი