ინფრასტრუქტურის - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
ინფრასტრუქტურის

გოჩა აბაშმაძე

Curriculum Vitae
პირადი ინფორმაცია
სახელი და გვარი გოჩა აბაშმაძე
ბინის მისამართი ქ.ოზურგეთი, კლდიაშვილის ქ N22
ტელეფონი 595 91 91 02
ფაქსი
ელექტრონული ფოსტა gochaabashmadze@mail.ru
დაბადების თარიღი 16.04.1972
სამუშაო გამოცდილება
პერიოდი 2013 წ.-2014 წ.
დამსაქმებელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
სექტორი ინფრასტრუქტურის სამსახური
დაკავებული თანამდებობა სპეციალისტი
პერიოდი 2014 წ.-2015 წ.
დამსაქმებელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
სექტორი ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახური
დაკავებული თანამდებობა ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი
პერიოდი 2015 წლიდან დღემდე
დამსაქმებელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
სექტორი ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახური
დაკავებული თანამდებობა სამსახურის უფროსი
განათლება  
პერიოდი 1990-1995 წწ.
საგანმანათლებლო დაწესებულება გორის ეკონომუკური უნივერსიტეტი
შეძენილი კომპეტენცია ეკონომისტი
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფკცია მაგისტრი
მშობლიური ენა ქართული
დამატებითი ინფორმაცია დაოჯახებული