ინფრასტრუქტურული პროექტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
ინფრასტრუქტურული პროექტები

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2016 წ.

2016 წელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ინფრატრუქტურის განვითარებისათვის დაიხარჯა 9 407 800 ლარი. მათ შორის, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 6 814 400 ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან - 2 890 400 ლარი.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი 3 753 610 ლარისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით 2016 წელს შესრულდა:
1.ჯუმათის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა - მე-2 ეტაპი (6 კილომეტრიანი ცენტრალური მაგისტრალი. პროექტის ღირებულებაა 1 247 082 ლარი. სასმელი წყალი მიეწოდება სულ 400 ოჯახს.
2. დასრულდა ცხემლისხიდის საბავშვო ბაღის მშენებლობის-მე-2 ეტაპი. სამუშაოების სრული ღირებულება შეადგენს 398 837ლარს.
3. დასრულდა ბახვის საბავშვო ბაღის მშენებლობა ღირებულებით 395 506 ლარი.
4.ნაგომარში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-პირველი ეტაპი - 940 მეტრიანი გზის მონაკვეთი. სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 207 871 ლარი
2016 წელს შესრულებულია 177 531 ლარის სამუშაო.
5.ვაკიჯვარი (ფამფალეთი) - მთისპირის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - პირველი ეტაპი- 910 მეტრიანი გზის მონაკვეთი
სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 465 377 ლარი
2016 წელს შესრულებულია 354 257 ლარის სამუშაო.
6.მაკვანეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტცია - 870 მეტრიანი გზის მონაკვეთი
სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 265 962 ლარი
2016 წელს შესრულებულია 179 042 ლარის სამუშაო.
7.სოფ.ოზურგეთი-გურიანთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-პირველი ეტაპი-1166 მეტრიანი გზის მონაკვეთი
სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 423 423 ლარი
2016 წელს შესრულებულია 418 154 ლარის სამუშაო.
8.ბოხვაური-შემოქმედის დამაკავშირებელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა-პირველი ეტაპი- 975 მეტრიანი გზის მონაკვეთი
სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 276 575 ლარი
2016 წელს შესრულებულია 273 821 ლარის სამუშაო.
9.მელექედური-ნასაკირალის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია-900 მეტრიანი გზის მონაკვეთი.
სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 300 045 ლარი
2016 წელს შესრულებულია 300 045 ლარის სამუშაო.
10. გაღმა დვაბზუ-ბახვის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-პირველი ეტაპი-900 მეტრიანი გზის მონაკვეთი.
სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 289 954 ლარი
2016 წელს შესრულებულია 289 894 ლარის სამუშაო.
11. სოფ.ოზურგეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა და ეზოს კეთილმოწყობა
სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 392 334 ლარი
სულ პროექტის განხორციელების ღირებულებაა 392 541 ლარი.
12. კურორტ გომის მთის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა
2016 წელს განხორციელებულია 200 000 ლარის სამუშაოები. მოწყობილია 250 კბ.მ მოცულობის სასმელი წყლის რეზერვუარი.
რეგიონული პროექტების განხორციელებაში აუცილებელ თანამონაწილეობას იღებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 16 მაისის N823 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილია 1 170 036 ლარი.ამ თანხით განხორციელდა შემდეგი პროექტები:
1. დაბა ურკში თაყაიშვილის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის რეაბილიტაცია 4 200 გრძ.მ.
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 965 697 ლარი
2. ნატანები-ურეკისა და ჩოლოქი-შეკვეთილის გარე განათების სარეაბილიტაციო სამუშაოები-561 ცალი ლამპიონი.
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 157 933ლარი
მუნიციპალური განვითარების ფონდის სახსრებით :
დაიწყო ასკანა-მშვიდობაური-ბახვის საავტომობილო გზის (7 კმ) რეაბილიტაცია. სამუშაოს სრული ღირებულებაა 3 559 155 ლარი.
2016 წელს შესრულდა 2 207 167 ლარის სამუშაო.
2016 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი 1 404 547 ლარით მომზადდა 155 პროექტი.
აღნიშნული პროექტებით მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთულებში შესრულდა 1 267 247 ლარის სამუშაოები:
• წყალმომარაგების სამუშაოები (მილების მოწყობა, შეძენა, ჭაბურღილი, წყლის ტუმბო) განხორციელდა 8 სოფელში (ბახვი, ვაკიჯვარი, მაკვანეთი, ძიმითი, კონჭკათი, ჭანიეთი,მერია, ნატანები). მოეწყობა 1890 გრძ.მ მილი-64 466 ლარი
• მოეწყო 6 გრძ.მ სანიაღვრე არხი დაბა ურეკში-1 396 ლარი
• მოეწყა 12 გრძ.მ გაბიონი სოფ.ბოხვაურში-3 901 ლარი
• მოეწყო 3 754 გრძ.მ ბეტონის გზა 16 სოფელში (სილაური,ნარუჯა, ნასაკირალი, ასკანა, კონჭკათი, მაკვანეთი, მელექედური, მერია, ნაგომარი, ნატანები, შემოქმედი, ცხემლისხიდი, ძიმითი, ჭანიეთი, ჯუმათი, შრომა)-498 815 ლარი
• მოეწყო 16 ერთეული მცირე ხიდი და მილხიდი 8 სოფელში (ურეკი, ბახვი, დვაბზუ, ვაკიჯვარი, კონჭკათი, ნაგომარი, სოფ.ოზურგეთი, ცხემლისხიდი)- 38238 ლარი
• დამონტაჟდა 565 ერთეული გარე განათების ლამპიონი 18 სოფელში (ნარუჯა, ნასაკირალი, ბაილეთი, ბახვი, ბოხვაური, გურიანთა, დვაბზუ, თხივნალი, ლიხაური, მელექედური, მერია, მთისპირი, ნატანები, სილაური, შემოქმედი, ცხემლისხიდი, ძიმითი, ჭანიეთი)-199 921 ლარი
• 12 სოფლის 13 საბავშვო ბაღში განხორციელდა სარემონტო სამუშაოები (ლაითური, ბაილეთი, გურიანთა, დვაბზუ, თხინვალი, კონჭკათი, ლიხაური, მაკვანეთი, ნაგომარი, ნატანები, შემოქმედი, ჭანიეთი)- 132 813 ლარი
• 5 სოფელში განხორციელდება ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები და ინვენტარის შეძენა (ბოხვაური, მთისპირი, ნაგომარი, სოფ.ოზურგეთი, მაკვანეთი)- 21 036 ლარი
• 4 სოფელში (ნასაკირალი, ბაილეთი, დვაბზუ, ლიხაური, ცხემლისხიდი) მოხდება სხვადასხვა კულტურული და დასასვენებელი ობიექტების მოწყობა-
რეაბილიტაცია (ახალგაზრდული ცენტრი, საკონფერენციო დარბაზი, მუზეუმი, კულტურის სახლი, ცენტრი, ბიბლიოთეკა) -70 087 ლარი
• 4 სოფელში მოხდება სტადილონების შემოღობვა-რეაბილიტაცია (ლაითური, ნასაკირალი, ბოხვაური, ვაკიჯვარი)-47 328 ლარი
• 6 სოფელში კეთილმოეწყობა პარკები და სკვერები (ურეკი, ვაკიჯვარი, თხინვალი, სილაური, შემოქმედი, ჭანიეთი)-61 478 ლარი
• გაკეთდა მგზავრთა მოსაცდელი სოფ.დვაბზუში-5 232 ლარი
• 3 სოფელში (მერია, დვაბზუ, ბოხვაური) მოხდა გზების შეკეთება-52 800 ლარი
• და სხვა სამუშაოები (საყანე ფართობებისა და სასაფლაოს შეღობვა, ტუალეტის მოწყობა და ა.შ )-69 736 ლარი.
გარდა ამისა:
• სოფლის პროექტების ფარგლებში გამოყოფილი თანხიდან 62 310 ლარით მოხდა რეგიონული განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების განხორციელებაში თანამონაწილეობა
• 74 990 ლარით განხორციელდა სოფლების გზების მოხრეშვა
დღეის მდგმარეობით სამუშაოები შესრულებულია სრულად.
მუნიციპალიტეტის საუთარი შემოსულობებიდან შერულებულია შემდეგი პროექტები:
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საავტომობილო გზების თოვლისაგან გაწმენდა შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებით.
2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ბახვი, ნატანები, თხინვალი, კონჭკათი დაზიანებული გზების რეაბილიტაცია
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 13 867 ლარი
3. სამშენებლო მასალებისა და დამხმარე სამშენებლო მასალების შესყიდვა ოზურგეთის მუნიციაპლიტეტის მოსახლეობაზე გადასაცემად
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 76 598 ლარი
(ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 15 ოჯახს გადაეცა: ფიცარი 34,5 კბ.მ; ხის კოჭი 58 კბ.მ; ლარტყა 146,5 კბ.მ;
ცემენტი 16 ტ, თუნუქი თუნუქი 1850 კვ.მ; არმატურა 2,1 ტ; ღრუტანიანი ბლოკი 2800 ცალი.
4. სოფლებში შრომასა და ნატანებში ზოგიერთ მონაკვეთზე ბეტონის გზების მოწყობა
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 58 998 ლარი
5. დაბა ურეკში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლის სახურავის აღდგენა
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 12 977 ლარი
6.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაკვანეთში არტემ ერქომაიშვილის სიმღერა-გალობის მუზეუმის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
შესყიდული დოკუმენტაციის ღირებულება: 4 500 ლარი
7.ბალასტისა დაღორღის შესყიდვა (გზების მოსახრეშად)
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 26 995 ლარი
9.სოფ.ოზურგეთის ადმინისტრაციული შენობის ნაწილობრივი სარემონტო სამუშაოები
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 24 442 ლარი
10.მუნიციპალიტეტის სოფლებში და დაბებში გზების მოხრეშვის სამუშაოები
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 35 484 ლარი
12.სოფ.ჭანიეთის ცენტრის კეთილმოწყობა;
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 20 199 ლარი
13. სოფ.შემოქმედში ვარლამ სიმონიშვილის სახლ-მუზეუმის ეზოს შეღობვა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 54 801 ლარი
14. სოფ.მაკვანეთში (გოგიეთი) მცირე ზომის ხიდის მოწყობა
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 7 908 ლარი
15.სოფ.შემოქმედში მდ.აკიშაზე ხიდის რეაბილიტაცია
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 7 908 ლარი
16. სოფ.შემოქმედში მდ.ბჟუჟზე ხიდის რეაბილიტაცია
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 35 601 ლარი
17. სოფ.ლიხაურში ხიდის რეაბილიტაცია
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 5 552 ლარი
18. დაბა ურეკში ადმინისტრაციული შენობის ნაწილობრივი სარემონტო სამუშაოები
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 8 895 ლარი
19. ღორღის შესყიდვა
შესყიდულია-5000 კბ.მ 0.40 მმ-იანიღორღი მუნიციპალიტეტის დაზიანებული გზების მოსახრეშად.
შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - 70 000 ლარი
20.სოფ.ჯუმათის ადმინისტრაციულ ერთულში უხვი ნალექის შედეგად დაზიანებული შიდა გზების მოხრეშვა
შესრულებული სამუშაოების ღირებულება- 1986 ლარი
22. სოფ.შემოქმედის ამბულატორიის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება
შესრულებული სამუშაოების ღირებულება- 400 ლარი
23. დაბალაითურისმე-6 რაიონშიდასოფ.შემოქმედში (გომი) მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა
შესრულებული სამუშაოების ღირებულება- 11500 ლარი
24. სოფ.ნატანებში (ჩაისფაბრიკისუბანში) დაზიანებული წყალგაყვანილობის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები.
შესრულებული სამუშაოების ღირებულება- 6124.32 ლარი
25. 2016 წლის სექტემბრის თვეში მომხდარი სტიქიის სარეაბილიტაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
შესრულებული სამუშაოების ღირებულება-4990.00 ლარი
26. რვა ადმინისტრაციულ ერთეულში 2016 წლის სექტემბრის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლის სახურავების აღდგენა.
შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - 196222.92 ლარი
27. რვა ადმინისტრაციულ ერთეულში 21/09/2016 სტიქიის შედეგად დაზიანებული შიდა გზების რეაბილიტაცია (ნატანები, ჯუმათი, ძიმითი, ჭანიეთი, მერია, ბაილეთი, ნაგომარი, სილაური) შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - 29084 ლარი.
29. მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულსაცხოვრისში გაზისშეყვანა
შესრულებული სამუშაოების ღირებულება- 8 866 ლარი
30. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში 2016 წლის 3-4 დეკემბრის სტიქიის შედეგად მოსახლეობაზე მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ 30,12,2016 მოხდა
ხელშეკრულების გაფორმება შპს ,,ტასოსთან“ 260 000 ლარზე, რითაც გათვალისწინებულ იყო 46 ოჯახის სახურავის გადახურვა და 5 ოჯახისათვის სახურავის მოსაწყობი მასალების გადაცემა.
სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის N1340 განკარგულებით გამოყოფილია 129 534 ლარი. ამ თანხით შერულებულია შემდეგი პროექტები:
1.მუნიციპალიტეტის შეჭირვებულ მოსახლეობაზე გადასაცემად სამშენებლო მასალების შეძენა. ღირებულებით 165 857 ლარი.
სოციალურად შეჭირვებულ 72 ოჯახს გადაეცა 110,4 კბმ ხის კოჭი, 51,6 კბმ ლარტყა, 8114 კვმ მოთუთიებული თუნუქი, 26 ტ ცემენტი, 3800 ცალი ბლოკი, 2 ტ არმატურა.
2. სოფ.სილაურში ძეგორას უბანში 140 გრძ.მ ბეტონის გზის მოწყობა.
შესრულებული სამუშაოების ღირებულება-18 179,91 ლარი)
სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 ივლისის N1409 განკარგულებით გამოყოფილია 838 000 ლარი. ამ თანხით შერულებულია შემდეგი პროექტები:
2. სოფ.გურიანთაში მდ.სკურდუმზე ხიდის მოწყობა-181 349 ლარი;
3. სოფ.ჯუმათში მდ.ლაშის ღელეზე არსებული ხიდის რეაბილიტაცია და ხიდთან მისასვლელი გზის მოწყობა -72 587 ლარი;
4. სოფ.შემოქმედში მდ.აკიშაზე ლითონის ხიდისა და გაბიონის მოწყობა-36 086 ლარი;
5. სოფ.გურიანთაში მდ.კუჩხას გასწორხაზოვნება-50 004 ლარი;
6. სოფ.მაკვანეთში მდ.აგიდაყვას გასწორხაზოვნება-32 756 ლარი,
7. სოფ.მელექედურში მდ.ნატანების გასწორხაზოვნება და გაბიონის მოწყობა-78 679 ლარი
8. სოფ.სილაურში მდ.მამათის ღელის გასწორხაზოვნება და გაბიონის მოწყობა-81 870 ლარი,
9. სოფ.სილაურში მდ.რობას ნაპირსამაგრი სამუშაოები და გასწორხაზოვნება-71 185 ლარი,
10. სოფ.ჯუმათში მდ.ლაშისღელის გასწორხაზოვნება და გაბიონის მოწყობა-128 221 ლარი,
11. სოფ.ჯუმათში (ბოგილას უბანი) მდ.ლაშისღელეზე ხიდთან გაბიონის მოწყობა-22 259 ლარი. მიმდინარეობს სამუშაოები და დღეისათვის შესრულებულია მთლიანი სამუშაოების 60%.
მუნიციპალიტეტის მოწვევით გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური დეპატრამენტის სპეციალისტების მიერ შემოწმებულ იქნა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში 200-მდე დამეწყრილი ოჯახი. მათ მიერ გაცემული იქნა გეოლოგიური დასკვნები და რეკომენდაციები გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების შესახებ.
ოჯახებზე, რომელთა სახლების გასამაგრებლად რაიმე ღონისძიების გატარება შეუძლებელია, შეგროვდა საჭირო დოკუმენტაცია და გადაიგზავნა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების მიზნით. 2016 წელს დაკმაყოფილდა 5 ოჯახი.
მუნიციპალიტეტში მშენებლობის კუთხით:
2016 წლის განმავლობაში გაცემულია მშენებლობის 108 ნებართვა;
აქედან:
საცხოვრებელი სახლი -20;
სავაჭრო ობიექტები-6;
კაფე-ბარი, რესტორანი-4;
სააგარაკო სახლი -33;
სასტუმრო-20;
სასწავლო დაწესებულება-1;
სკოლამდელი დაწესებულება-2;
ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტი-2;
საკომუნიკაციო ნაგებობა-26;
წყალმომარაგებისა და წყალანარინების ნაგებობა-2;
მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებელის სახით შემოსულია 43 380 ლარი.
2016 წელს დამტკიცდა ურეკი-შეკვეთილის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა.