იურიდიული - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
იურიდიული


ლაშა თავაძე

 

Curriculum Vitae
პირადი ინფორმაცია
სახელი და გვარი ლაშა თავაძე
ბინის მისამართი ოზურგეთი, სოფელი ჭანიეთი
ტელეფონი 595 436443
ფაქსი
ელექტრონული ფოსტა Lashguria.76@gmail.com
დაბადების თარიღი 05.01.1976
სამუშაო გამოცდილება
პერიოდი 2002-2009
დამსაქმებელი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სექტორი  სამართალშემოქმედებითი დეპარტამენტი
დაკავებული თანამდებობა გურიის სახელმწიფო რეგისტრაციის განყოფილების უფროსი
პერიოდი 2009-2014
დამსაქმებელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სექტორი საკრებულოს აპარატი
დაკავებული თანამდებობა საქმისწარმოების, საორგანიზაციო და იურიდიულ საკითხთა განყოფილების უფროსი
პერიოდი 2014-2016
დამსაქმებელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
სექტორი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დაკავებული თანამდებობა იურიდიული სამსახურის უფროსი
საგანმანათლებლო დაწესებულება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შეძენილი კომპეტენცია იურიდიული ფაკულტეტი
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფკცია ბაკალავრის  ხარისხი
მშობლიური ენა ქართული
დამატებითი ინფორმაცია

დაოჯახებელი.

ფლობს ქართულ  და რუსულ ენებს.