მასმედია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
მასმედია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს რამდენიმე დამოუკიდებელი მედიასაშუალება, ესენია:

„გურია ნიუსი“

„გურიის მოამბე“

„ალიონი“

„გურია TV”

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს ოფიციალური ვებ-გვერდის მისამართი:  http://ozurgeti.mun.gov.ge/ge/

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საკრებულოს გააჩნია ოფიციალური სოციალური არხები:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო

ოფიციალური გვერდები გააჩნია, ასევე, მუნიციპალიტეტის ა. (ა) ი. პ. ორგანიზაციებს.

წყალმომარაგების კომპანია შპს „სატისი“

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის „კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის „საბიბლიოთეკო - სამუზეუმო გაერთიანება“

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს ელექტრონული ფოსტის მისამართები:

Gamgeoba2014@gmail.com

ozurgeTi.sakrebulo@gmail.com