მუნიციპალური შესყიდვები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
მუნიციპალური შესყიდვები
მუნიციპალური შესყიდვები
შესყიდვები 2017 წელი I კვარტალი
შესყიდვები 2016 წელი