პასუხიმგებელი პირები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
პასუხიმგებელი პირები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 სახელი  ნინო
 გვარი  ერქომაიშვილი
 თანამდებობა  მთ. სპეციალისტი საჯარო ინფორმაციის მენეჯმენტისა და საქმისწარმოების საკითხებში
ელექტრონული ფოსტის მისამართი  n.erqomaishvili62@gmail.com
 ტელეფონის ნომერი  599 91 91 83

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 სახელი  ხათუნა 
 გვარი  სურგულაძე
 თანამდებობა  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
ელექტრონული ფოსტის მისამართი  xatuna251973@mail.ru
 ტელეფონის ნომერი  551 26 26 73