რეგლამენტი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
რეგლამენტი
ნომერიდასახელებათარიღი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ   27.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი   27.11.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  04.11.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს № 1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  03.12.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 2 აგვისტოს №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  01.10.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს № 1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  03.09.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ  02.08.2014