საჯარო ინფორმაციის რეესტრი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
საჯარო ინფორმაციის რეესტრი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი

წერილის N

ინფორმაციის შემოსვლის თარიღი

ინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირი

 ანოტაცია

ინფორმაციის გაცემის თარიღი

ინფორმაციის მიმწოდებელი

ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

N161

18.06.2018

ახალგაზრდა ადვოკატების  იურისტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

 გიორგი ზოიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს წევრების საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების სტატუსი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს წევრების საშუალო და უმაღლესი განათლება შესახებ ინფორმაცია

22.06.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N06/2145

14.06.2018

დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს

თავმჯდომარე

ალექსანდრე ლორთქიფანიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს მიერ მიღებული პეტიციაზე ადგილობრივი სამართლებრივი აქტების შესახებ ინფორმაცია

22.06.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

Nგ/06/07

05.06.2018

,,საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის“

აღმასრულებელი დირექტორი

ლევან ხინთიბიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მოსახლეობასთან ყოველთვიური შეხვედრის ოქმები და ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთა (მოქალაქეთა) ყოველთვიური მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ ინფორმაცია

22.06.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N40/2018

01.06.2018

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია N60 ოზურგეთის

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე

ზვიად თენიეშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების დასახელების ცვლილების შესახებ

01.06.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N05/2123

29.05.2018

დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს

თავმჯდომარე ალექსანდრე ლორთქიფანიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს მოქმედი რეგლამენტი

01.06.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N194

13.04.2018

მოქალაქე

დავით ომსარაშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

31.05.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N229

13.04.2018

ა(ა)იპ ქალები რეგიონის განვითარებისათვის

თავმჯდომარე  

ქეთევან ხიდაშელი

2017 წლის ბიუჯეტში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტთან არსებული ა(ა)იპ-ების (ცალცალკე) დაფინანსების რაოდენობები

15.05.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N03-4954

13.03.2018

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

აღმასრულებელი დირექტორი

ეკა გიგაური

2012 წლიდან 2017 წლის ოქტომბრის ჩათვლით წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.04.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N03-4953

13.03.2018

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

აღმასრულებელი დირექტორი

ეკა გიგაური

2012-2017 წლის ოქტომბრის ჩათვლით პიარ სამსახურზე დადებული ხელშეკრულებების ოდენობა, რეკლამის  განთავსების  გავრცელების ხარჯის რაოდენობა

04.04.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 132

20.03.2018

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

თავმჯდომარე

სულხან სალაძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზების წესი, მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლის და აღდგენის წესი, მწვანე ნარგავების მოჭრის და ტრანსპორტირების წესი

28.03.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 115

09.03.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.შრომაში მცხოვრები

დავით ბოლქვაძე

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზებო ნუსხაში შეტანასთან დაკავშირებული ინფორმაცია

14.03.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 99

27.02.2018

დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი

არჩილ ხახუტაიშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ინიცირებული პეტიციების შესახებ ინფორმაცია

05.03.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 105

01.03.2018

მოქალაქე

ეკატერინე ნინიძე

ქ.ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა.(ა).ი.პ რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ ინფორმაცია

05.03.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 104

01.03.2018 

მოქალაქე

ავთანდილ მექვაბიშვილი

ქ.ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა.(ა).ი.პ რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ ინფორმაცია

05.03.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 35

20.02.2018

,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის" თავმჯდომარე

მარინა თოფურია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომელთა საკონტაქტო ინფორმაცია

20.02.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 18

19.02.2018

გაზეთ ,,გურია ნიუსის“ კორესპოდენტი

ჟანა მეგრელიშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ გახარჯული საწვავის მიზნობრიობა

21.02.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 15

13.02.2018

გაზეთ ,,გურია ნიუსის“ კორესპოდენტი

ჟანა მეგრელიშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებული ფრაქციების დებულებები

13.02.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 57

01.02.2018

სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე

კონსტანტინე კანდელაკი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006წ, 2010წ, 2014წ, 2017წ, მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარეები, მოადგილეები, კომისიები, ფრაქციები, ბიუროს წევრები, აპარატის უფროსი

13.02.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 01/24

29.01.2018

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის

გენერალური დირექტორი

გიორგი კეკელიძე

მოსწავლე -ახალგაზრდობის სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდისათვის ინოვაციური მეთოდების დანერგვის თაობაზე ინფორმაცია

29.01.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N გ 1 05-01

29.01.2018

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

ოზურგეთის ოფისის ხელმძღვანელი

თამაზ ტრაპაიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნის შესახებ

31.01.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N784/07-4

25.01.2018

საქართველოს პარლამენტის წევრი

ხათუნა გოგორიშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო  ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები, აგრეთვე საჯარო მოხელეები ყველა რანგის მიხედვით

31.01.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 133/01

17.01.2018

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე, გენერალური მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი

ნიკანორ მელია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის ავტომანქანების მოდელი და მარკა, თვეში გამოყოფილი საწვავის ოდენობა

23.01.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 08- /743

16.01.2018

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი დეპარტამენტის უფროსი

ანა ილურიძე

გუბერნიასი შემავალ მუნიციპალიტეტში დასაქმებულთა გენდერულუ შემადგენლობა, მათ შორის ხელმძღვანელ პოზიციებზე

24.01.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N25930

16.01.2018

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სამისამართო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

ნინო ბახია

გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ, ანონსი გაკეთდა ვებ-გვერდზე

26.01.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 4/3

03.01.2018

"ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი"“

მინდია სალუქვაძე

ოზურგეთის მუნიოციპალიტეტის საკრებულოს წევრების რაოდენობა ასევე ასაკობრივი ცენზის მიხედვით: 35 წლამდე და 35 წლის ზემოთ

08.01.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 2/12

14.12.2017

"მედიასახლი გურია ნიუსი"“

ნატო გოგელია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეების სახელობით სია, თანამდებობრივი სახელფასო  სარგოები, cv-ს და დიპლომის ასლები

20.12.2017

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N11/11

29.11.2017

"მედიასახლი გურია ნიუსი"“

ნატო გოგელია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის და მათი წევრების ვინაობა, სახელფასო ანაზღაურება, სატელეფონო და საწვავის ხარჯები და მათი დეტალური ანგარიში

20.12.2017

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე