საჯარო ინფორმაციის რეესტრი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
საჯარო ინფორმაციის რეესტრი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი

წერილის N

ინფორმაციის შემოსვლის თარიღი

ინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირი

 ანოტაცია

ინფორმაციის გაცემის თარიღი

ინფორმაციის მიმწოდებელი

ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

N 4/3

03.01.2018
 

"ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი"“

მინდია სალუქვაძე

ოზურგეთის მუნიოციპალიტეტის საკრებულოს წევრების რაოდენობა ასევე ასაკობრივი ცენზის მიხედვით: 35 წლამდე და 35 წლის ზემოთ.

08.01.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 2/12

14.12.2017

"მედიასახლი გურია ნიუსი"“

ნატო გოგელია

საჯარო მოხელეების სახელობით სია, თანამდებობრივი სახელფასო  სარგოები, cv-ს და დიპლომის ასლები

20.12.2017

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N11/11

29.11.2017

"მედიასახლი გურია ნიუსი"“

ნატო გოგელია

რამდენი ფრაქცია ფუნქციონირებდა, ფრაქციის თავმჯდომარის და მათი წევრების ვინაობა, სახელფასო ანაზღაურება, სატელეფონო და საწვავის ხარჯები და მათი დეტალური ანგარიში

20.12.2017

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე