საკრებულოს დადგენილებები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
საკრებულოს დადგენილებები
ნომერიდასახელებათარიღი
დადგენილება.2018 #1