საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები
ნომერიდასახელებათარიღი
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებ  15.08.2018
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ  15.08.2018
ზაზა შოშიტაიშვილის შვებულების შესახებ  09.08.2018
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებ  09.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  08.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხეელებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯის რაოდენობა თვეში  08.08.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 28 თებერვლის N25 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  08.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  08.08.2018
ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებ  07.08.2018
ქეთევან ჭელიძის შვებულების შესახებ  01.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის ივლისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  01.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  01.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის სხდომის მოწვევის შესახებ  25.07.2018
ამირან გიორგაძის შვებულების შესახებ  25.07.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზე  24.07.2018
ენვერ ჯაფარიძის შვებულების შესახებ  13.07.2018
ანა უთალიშვილის შვებულების შესახებ  13.07.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიასა და ამავე საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  12.07.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიასა და ამავე საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  12.07.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიასა და ამავე საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  12.07.2018
 OPEN GOVERNANCE AT LOCAL LEVEL: CITIES TAKE ACTION  12.07.2018
საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს XXXI სხდომა   12.07.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  12.07.2018
ნინო აბაშიძის შვებულების შესახებ   11.07.2018
ანა მახარაძე შვებულების შესახებ   09.07.2018
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებ   09.07.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის მივლინების შესახებ   09.07.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის - დავით დარჩიას, მივლინების შესახებ   04.07.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე  03.07.2018
ნინო ერქომაიშვილი შვებულების შესახებ   02.07.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - მარიკა ჩხიკვიშვილის და ქეთევან ვასაძის - ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ   29.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის ივნისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა   29.06.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთანდაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  29.06.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ  29.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის
განყოფილების უფროსის გერმანე ჭანუყვაძის მივლინების შესახებ 
 28.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების: ხათუნა ცერცვაძის, გიორგი თოიძისა და დავით ჭაკნელიძის მივლინების შესახებ   28.06.2018
ზაზა თავაძის შვებულების შესახებ   19.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ლელა საჯაიას, ლალი სიჭინავას, მარიკა ჩხიკვიშვილის, ხათუნა ცერცვაძის, როზეტა სკამკოჩაიშვილის, მაია ზოიძის, ქეთევან ვასაძეს, და ნანული ორაგველიძის მივლინების შესახებ  14.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩევლებისთვის 2018 წლის ანგარიშის წარდგენის გრაფიკი.  11.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩევლებისათვის 2018 წლის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ  11.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უმცროსი სპეციალისტის ანა მახარაძის მივლინების შესახებ  08.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის მივლინების შესახებ  08.06.2018
ბრძანება.2018 #72-ს დანართი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის მაისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  01.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  01.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - მარიკა ჩხიკვიშვილის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ  01.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების დავით დარჩიას, გიორგი ღურჯუმელიძის, ტარიელ აროშიძის, მარიკა ჩხიკვიშვილის , გიორგი თოიძის, ლელა საჯაიას, ლავრენტი ბიგვავასა და გოჩა კილაძის მივლინების შესახებ  31.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების თორნიკე გოგუაძის, ბესიკ ქათამაძის დავით მჟავანაძის და შალვა თავდიშვილის მივლინების შესახებ  28.05.2018
ლელა საჯაიას შვებულების შესახებ  28.05.2018
ნანა თავდუმაძის შვებულების შესახებ  28.05.2018
ნორა მდივანის შვებულების შესახებ  28.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე  22.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  18.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ლელა საჯაიას, ლალი სიჭინავას, მარიკა ჩხიკვიშვილის, ხათუნა ცერცვაძის, როზეტა სკამკოჩაიშვილის, მაია ზოიძის,ქეთევან ვასაძე, და ნანული ორაგველიძის მივლინების შესახებ  17.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  15.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ს თავმჯდომარის მოადგილის მარიკა ჩხიკვიშვილის მივლინების თაობაზე  14.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას მივლინების თაობაზე  14.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზე  11.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მაია ზოიძის მივლინების შესახებ  10.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  01.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის აპრილის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  01.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  01.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტის ნათელა ზედგინიძის მივლინების შესახებ  26.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე მარიკა ჩხიკვიშვილის მივლინების შესახებ  26.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეების“ თავმჯდომარის მოადგილე ხათუნა ცერცვაძის მივლინების შესახებ  26.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  26.04.2018
ანა მახარაძის შვებულების შესახებ  23.04.2018
ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებ  23.04.2018
ნანა სიხარულიძის შვებულების შესახებ  20.04.2018
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებ  20.04.2018
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ  20.04.2018
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებ  20.04.2018
გერმანე ჭანუყვაძის შვებულების შესახებ  20.04.2018
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებ  20.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზე  20.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - დავით დარჩიას, გიორგი ღურჯუმელიძის, მარიკა ჩხიკვიშვილისა და თორნიკე გოგუაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  17.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე  12.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას მივლინების შესახებ  10.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას მივლინების შესახებ  04.04.2018
სამუშაო აღწერილობა  03.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სამუშაო აღწერილობის დამტკიცების შესახებ  03.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის მარტის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  30.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  30.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზე   30.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ   29.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიასა და ამავე საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის გერმანე ჭანუყვაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  29.03.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შეფასების მეთოდის, დოკუმენტური მასალის შეფასებისა და გასაუბრების წესი  29.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეთა შეფასების მეთოდის, დოკუმენტური მასალის შეფასების, გასაუბრების წესის განსაზღვრისა და კომპეტენციების გაცნობის, შუალედური შეფასებისა და საბოლოო შეფასების ოქმების ფორმების დამტკიცების შესახებ  29.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ   20.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - ლელა
საჯაიას, ლალი სიჭინავას, როზეტა სკამკოჩაიშვილის , მარიკა
ჩხიკვიშვილის და ხათუნა ცერცვაძის მივლინების შესახებ 
 19.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე  16.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარის მოადგილის - მარიკა ჩხიკვიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  13.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  28.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის თებერვლის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  28.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთანდაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  28.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძისა და ამავე საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის გენო ბაბილოძის სამსახურებრივი მივლინების
შესახებ
 28.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხეელებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯის რაოდენობა თვეში  28.02.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018
წლის 1 თებერვლის N14 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 28.02.2018
ბრძანება.2018 #24 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  27.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სტაჟიორთა მიღების მიზნით სტაჟიორთა სავალდებულო კვოტისა და პროფილის განსაზღვრის შესახებ  26.02.2018
ბრძანება.2018 #22-ს დანართი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა,
ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა
 16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო - საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკისა კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების
კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა
 16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - ქეთევან ვასაძისა და მარიკა ჩხიკვიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  07.02.2018
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 31 იანვრის N10 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  06.02.2018
ბრძანება.2018 #16-ს დანართი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა  05.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  05.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ჩაგანავას სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  02.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხეელებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯის რაოდენობა თვეში  01.02.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“  01.02.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და პროფესიული საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 20 ნოემბერის N31 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  01.02.2018
,,ანა მახარაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციოგანყოფილების IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე, კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში, მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 11 დეკემბრის N11 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  01.02.2018
,,ნათელა ზედგინიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 11 დეკემბრის N13 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 01.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის იანვრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  31.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  31.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ჩაგანავასა და ამავე საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ეროდი გორდელაძის
სამსახურებრივი მივლინების შესახებ
 24.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესი  24.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ  24.01.2018
2018 წლის საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთან მიღების გრაფიკი (იანვარი)  23.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე  23.01.2018
2018 წლის საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკი (იანვარი)  23.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე  23.01.2018
ბრძანება.2018 #5 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  18.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზე  09.01.2018
გერმანე ჭანუყვაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების (II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) უფროსის თანამდებობაზე
მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ
 09.01.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტის დამტკიცების შესახებ  05.01.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე  03.01.2018