საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები
ნომერიდასახელებათარიღი
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ 08.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 30.10.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის, ნანა თავდუმაძის და ამავე საკრებულოს მე-3 რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის, ქეთევან ჭელიძის მივლინების შესახებ 16.10.2017
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებ 11.10.2017
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ 09.10.2017
ნანა სიხარულიძის შვებულების შესახებ 09.10.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებ 09.10.2017
ნორა მდივანის შვებულების შესახებ 09.10.2017
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებ 09.10.2017
ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებ 02.10.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის, ნარი მუჯირის, თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 02.10.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.10.2017
 ნანა სიხარულიძის შვებულების შესახებ 25.09.2017
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებ” ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 18 სექტემბრის N76 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე  20.09.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებ  18.09.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული უძრავი/მოძრავი ქონებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ  15.09.2017
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებ 11.09.2017
გივი ყაზაიშვილის შვებულების შესახებ 11.09.2017
ნორა მდივანის შვებულების შესახებ 06.09.2017
ტარიელ ჩხარტიშვილის შვებულების შესახებ  04.09.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 30.08.2017
ნათელა ლომჯარიას შვებულების შესახებ 30.08.2017
ნინო ერქომაიშვილის შვებულების შესახებ 29.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 21.08.2017
“ ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებ“ 2017 წლის 4 აგვისტოს N63 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 16.08.2017
ქეთევან ჭელიძის შვებულების შესახებ 04.08.2017
ზაზა თავაძის შვებულების შესახებ 04.08.2017
ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებ 04.08.2017
ნათელა ლომჯარიას შვებულების შესახებ 04.08.2017
ლელა საჯაიას შვებულების შესახებ 02.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მძღოლის, თეიმურაზ ჩავლეშვილის, თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 02.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის ივლისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 01.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.08.2017
ანა უთალიშვილის შვებულების შესახებ 27.07.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას, საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის ტარიელ აროშიძის , აგრარულ საკითხთა და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარის დავით ჭაკნელიძის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფროსი სპეციალისტი სამარათლერივი უზრუნველყოფის საკითხებში ცირა მდინარაძის მივლინების შესახებ. 19.07.2017
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებ 07.07.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის ივნისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 03.07.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 03.07.2017
,,ანა მუკბანიანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014
წლის 31 დეკემბრის N79 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
03.07.2017
,,გივი ყაზაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საოქმო მომსახურების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2015 წლის 19 მაისის N28 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  03.07.2017
,,ნანა სიხარულიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სპეციალისტად დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N82 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  03.07.2017
 „ნათელა ზედგინიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში უფროს სპეციალისტად დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N81 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 03.07.2017
,,ბექა ფუტკარაიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სპეციალისტად დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2015 წლის 19 მაისის N30 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  03.07.2017
 ,,ზაზა თავაძეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ვებ-გვერდის ადმინისტრირებისა და ინფორმაციის მართვის საკითხებში სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N80 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 03.07.2017
 ,,ანა უთალიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2015 წლის 19 მაისის N31 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 03.07.2017
,,ნინო ერქომაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო ინფორმაციის მენეჯმენტის და საქმისწარმოების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N83 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  03.07.2017
 ,,ტარიელ ჩხარტიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მატერიალაურ-ტექნიკური მომსახურების საკითხებში წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარის 2015 წლის 19 მაისის N29 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
03.07.2017
 ,,ცირა მდინარაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამართლებრივი უზრუნველყოფის მომსახურების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N85 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 03.07.2017
„ქეთევან ჭელიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N84 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  03.07.2017
,,ნორა მდივანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო მომსახურების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014
წლის 31 დეკემბრის N89 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
03.07.2017
 ,,ნათელა ლომჯარიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის
N77 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
03.07.2017
„ავთანდილ გოლიაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N87 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  03.07.2017
 ,,ნანა თავდუმაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსად დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N76 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის
შესახებ
03.07.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის, ლელა საჯაიას, მივლინების შესახებ  30.06.2017
პროფესიული საჯარო მოხელეები  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული ზოგიერთი თანამდებობის შრომითი ხელშეკრულებით დასაკავებელ პოზიციად განსაზღვრის შესახებ  29.06.2017
პროფესიული საჯარო მოხელეები  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული ზოგიერთი თანამდებობის პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობად განსაზღვრის შესახებ  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 28.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის წამყვანი სპეციალისტის, ქეთევან ჭელიძის, მივლინების შესახებ 28.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტის, ნათელა ზედგინიძის, მივლინების შესახებბ 28.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის, ნორა მდივანის, მივლინების შესახებ 28.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებული თანამდებობების იერარქიულ რანგებში განაწილებისა და დასაქმებული პირების პროფესიულ საჯარო მოხელეებად გარდაქმნის საკითხების შემსწავლელი კომისიის შექმნის შესახებ 20.06.2017
2017 წლის საწვავის ლიმიტის განსაზრვრის სია 16.06.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ 2017 წლის 15 ივნისის N30 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
16.06.2017
2017 წლის საწვავის ლიმიტის განსაზრვრის სია 15.06.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ 2017 წლის 29 მარტის N11 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  15.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, დიმიტრი კვერღელიძის, მივლინების შესახებ  01.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის, ლელა საჯაიას, მივლინების შესახებ  01.06.2017
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ 2016 წლის 12 დეკემბერი N97 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  01.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის მაისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  30.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  30.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის, დავით დარჩიას, მივლინების შესახებ 22.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  16.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის და
ამავე საკრებულოს ადამიანური რესურსების მართვის წამყვანი სპეციალისტის, ქეთევან
ჭელიძის მივლინების შესახებ 
 08.05.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებ  28.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის აპრილის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  28.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  28.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის ორგანიზაციული მომსახურების საკითხებში, ნორა მდივანის,
მივლინების შესახებ
 27.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა პრემირების შესახებ  07.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შტატგარეშე მოსამსახურეების პრემირების შესახებ  07.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა პრემირების შესახებ  07.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა პრემირების შესახებ  07.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა პრემირების შესახებ  07.04.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შტატგარეშე მოსამსახურებს პრემირების შესახებ   07.04.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის, ნარი მუჯირის, შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ  31.03.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის, ნარი მუჯირის, შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ  31.03.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის მარტის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  31.03.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  31.03.2017
2017 წლის საწვავის ლიმიტის განსაზრვრის  სია  29.03.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“  29.03.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის, ლელა საჯაიას, მივლინების შესახებ  13.03.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის თებერვლის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  28.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  28.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  16.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის, ლელა საჯაიას, მივლინების შესახებ  09.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის იანვრის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  31.01.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  31.01.2017
ბრძანება.2017 #5 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებ  24.01.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 20.01.2017
ბრძანება.2017 #3 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სპეციალისტის კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში, რუსუდან ხაბეიშვილის, თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ  17.01.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მძღოლის, თეიმურაზ ჩავლეშვილის, თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ  16.01.2017
ბრძანება.2017 #1  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  06.01.2017