საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

დიმიტრი კვერღელიძე

Curriculum Vitae
პირადი ინფორმაცია
სახელი და გვარი დიმიტრი კვერღელიძე
ბინის მისამართი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი; სოფ.ოზურგეთი
ტელეფონი 5 99 584979
ფაქსი
ელექტრონული ფოსტა dimitrikvergelidze@gmail.com
დაბადების თარიღი 11.12.1970
სამუშაო გამოცდილება
პერიოდი 1996-1998
დამსაქმებელი თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსტიტეტის ოზურგეთის (გურიის რეგიონის) ფილიალი
სექტორი სახელმწიფო
დაკავებული თანამდებობა დირექტორის მოადგილე; ლექტორი
მოვალეობები / ფუნქციები ლექციების კურსი მიკრო-მაკრო ეკონომიკაში
პერიოდი 1998-1999
დამსაქმებელი ოზურგეთის რაიონის გამგეობა
სექტორი საჯარო
დაკავებული თანამდებობა გამგებლის პირველი მოადგილე
პერიოდი 1999-2000
დამსაქმებელი საქართველოს საგადასახადო დეპარტამენტი
სექტორი საჯარო
დაკავებული თანამდებობა საგადასახადო ინსპექციის უფროსი ოზურგეთის რაიონში
პერიოდი 2000-2003
დამსაქმებელი თბილისის საგადასახადო ინსპექცია
დაკავებული თანამდებობა დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გადასახადების ადმინისტრირების განყოფილება
სექტორი საჯარო
პერიოდი 2004-2005
დამსაქმებელი აუდიტორული ფირმა შ.პ.ს. „პროფესიონალი“
სექტორი კერძო
დაკავებული თანამდებობა ერთერთი დამფუძნებელი და დირექტორი
პერიოდი 2005-2006
დამსაქმებელი თბილისის საგადასახადო ინსპექცია
სექტორი საჯარო
დაკავებული თანამდებობა ვაკე-საბურთალოს გადასახადების ადმინისტტრირების მთავარი საგადასახადო ინსპექტორი
პერიოდი 2006-2013
დამსაქმებელი შ.პ.ს. „ლაბა“
სექტორი კერძო
დაკავებული თანამდებობა დირექტორი
პარტიული კუთვნილება 2010 წლიდან პ/გ „თავისუფალი დემოკრატების ერთერთი დამფუძნებელი
პერიოდი 2013 წლიდან პ/გ „თავისუფალი დემოკრატების“ ოზურგეთის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე
პერიოდი 2012 წ.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი
პერიოდი 2014 წლიდან  დღემდე
დაკავებული თანამდებობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
განათლება  
პერიოდი 1989-1995
საგანმანათლებლო დაწესებულება თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსტიტეტი
შეძენილი კომპეტენცია საინჟრო-ეკონომიური ფაკულტეტი
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფკცია ინჟინერ-ეკონომისტი
უნარები და კომპეტენცია  
/რომელიც ფორმალური განათლებით არ მიგიღიათ და დიპლომში არ არის ასახული/ საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საბჭოს მიერ მინიჭებული მაქვს აუდიტის კვალიფიკაცია ზოგად აუდიტში კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა.
მშობლიური ენა ქართული
დამატებითი ინფორმაცია ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი