სამართლებივი აქტების პროექტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
სამართლებივი აქტების პროექტები
დასახელებათარიღი
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
02.05.2018