სხდომის ოქმები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge