უპატრონო ცხოველების იზოლირების სერვისი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
უპატრონო ცხოველების იზოლირების სერვისი