ვაკანსიები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
ვაკანსიები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 10.11.2016 წლის მდგომარეობით არსებული ვაკანსიები:

ადმინისტრაციული სამსახური:

 • წამყვანი სპეციალისტი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო საკითხებში
 • უფროსი სპეციალისტი პროგრამულ და ტექნიკურ საკითხებში

            კულტურის ,სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

 • მთ.სპეციალისტი სპორტის საკითხებში

ინფრასტრუქტურის,არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახური

 • უფროსი სპეციალისტი გზების და ხიდების საკითხებში

სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

 • მობილიზაციის განყოფილების მთ.სპეციალისტი

განათლების,ახალგაზრდობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

      6 სპეციალისტი ლტოლვითა, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხებში

           ადმინისტრაციულ ერთეულებში

 • გამგებლის წარმომადგენელი ბოხვაურის ად.ერთეულში
 • გამგებლის წარმომადგენელი ნატანების ად.ერთეულში
 • წარმომადგენლის თანაშემწე სოფ.ოზურგეთის ად.ერთეულში
 • წარმომადგენლის თანაშემწე ნასაკირალის ად.ერთეულში
 • წარმომადგენლის თანაშემწე ნასაკირალის ად.ერთეულში
 • წარმომადგენლის თანაშემწე ნასაკირალის ად.ერთეულში